2014-05-15 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

13/2014

data dodania

2014-05-15 18:28:52

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2014-05-15 18:28:52 kwartalny 13/2014 ORG

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku.

Załączniki:

icon-bars Jednostkowy i Skonsolidowany RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014 Organic Farma Zdrowia S.A.pdf rozmiar: 1888.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu