2014-05-16 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 16 Maja 2014 roku.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

14/2014

data dodania

2014-05-16 16:32:31

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2014-05-16 16:32:31 bieżący 14/2014 ORG

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 16 Maja 2014 roku.

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A., które odbyło się w dniu 16 Maja 2014 roku.

Załączniki:

icon-barsUchwały podjęte przez ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. z dnia 16.05.2014.pdf rozmiar: 247.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu