2014-03-28 – Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

Typ raportu EBI Numer 8/2014 Data dodania 2014-03-28 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   2014-03-28 15:39:29 roczny 8/2014 ORG Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2013 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. Załączniki: …

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

Typ raportu EBI Numer 8/2014 Data dodania 2014-03-28 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2013 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. Załączniki: Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY …

2014-03-28 – Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2013 rok.

Typ raportu EBI Numer 7/2014 Data dodania 2014-03-28 Spółka Organic Farma Zdrowia SA    2014-03-28 15:35:44 roczny 7/2014 ORG Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2013 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2013. Załączniki: …

Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2013 rok.

Typ raportu EBI Numer 7/2014 Data dodania 2014-03-28 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2013 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2013. Załączniki: Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY …

ZWZ ZATWIERDZENIE WYNIKU 2014 R

Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2013 ROK.pdf Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2013 ROK.pdf RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2013 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf …

2014-03-28 – Zawarcie umów z Bankiem BZ WBK S.A.

Typ raportu EBI Numer 6/2014 Data dodania 2014-03-28 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   2014-03-28 13:47:47 bieżący 6/2014 ORG Zawarcie umów z Bankiem BZ WBK S.A. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. Organic Farma Zdrowia S.A. oraz spółka …

2014-03-14 – Raport miesięczny za Luty 2014

Typ raportu EBI Numer 5/2014 Data dodania 2014-03-14 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   2014-03-14 14:24:00 bieżący 5/2014 ORG Raport miesięczny za Luty 2014 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za Luty 2014 roku. Załączniki: Raport miesięczny za LUTY 2014.pdf   …