Promocje

Organic Promocje Maj 2016 Organic Promocje LIPIEC SIERPIEŃ 2015 Organic Promocje SIERPIEN 2014.pdf Organic Farma Zdrowia Promocje LIPIEC 2014 Organic Farma Zdrowia Promocja CZERWIEC 2014  

icon bars

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 3 2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 16.05.2014 roku.

Raport RB-W_ASONumer: 3/2014Data sporządzenia: 16-05-2014Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 16.05.2014 roku. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu:Zarząd Organic Farma …

icon bars

2014-05-16 – Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 15/2014 data dodania 2014-05-16 16:33:59 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2014-05-16 16:33:59 bieżący 15/2014 ORG Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 Maja …

icon bars

2014-05-16 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 16 Maja 2014 roku.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 14/2014 data dodania 2014-05-16 16:32:31 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2014-05-16 16:32:31 bieżący 14/2014 ORG Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 16 Maja 2014 roku. Zarząd Spółki Organic Farma …

icon bars

2014-05-15 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 13/2014 data dodania 2014-05-15 18:28:52 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2014-05-15 18:28:52 kwartalny 13/2014 ORG Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za …

icon bars

Raport za I kwartał 2014

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 13/2014 data dodania 2014-05-15 18:28:52 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku.Załączniki:  Jednostkowy …

2014-05-14 – Raport miesięczny za Kwiecień 2014

Typ raportu EBI Numer 12/2014 Data dodania 2014-05-14 Spółka Organic Farma Zdrowia SA    2014-05-14 14:24:29 bieżący 12/2014 ORG Raport miesięczny za Kwiecień 2014 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za Kwiecień 2014 roku. Załączniki: Raport miesięczny za KWIECIEŃ 2014.pdf   …

icon book

Regulamin promocji Gotuj z Organic

Regulamin promocji “Gotuj z Organic”