2015-03-19 – Zawarcie umów z Bankiem BZ WBK S.A.

typ raportu

Raport bieżący

numer

6/2015

data dodania

2015-03-19

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zawarcie umów z Bankiem BZ WBK S.A.

2015-03-19 10:33:23 bieżący 6/2015 ORG

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2015 r. Organic Farma Zdrowia S.A. oraz spółka zależna Eko-Wital Sp. z o.o. zawarły z Bankiem BZ WBK S.A. następujące umowy:
1) Organic Farma Zdrowia S.A:
a. Aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym obowiązującego do dnia 30.06.2015 roku. W wyniku aneksu kredyt na kwotę 3 mln zł został wydłużony do 30.09.2016 roku. Warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Środki z kredytu przeznaczone zostaną w całości na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

b. Aneks do umowy o linię gwarancyjną. W wyniku aneksu linia gwarancyjna została podwyższona o 400 tys. zł do kwoty 2 mln zł. oraz okres jej obowiązywania został wydłużony do 04 października 2017 roku. Bank BZ WBK S.A. udziela Spółce gwarancje zabezpieczające, które wystawione są na rzecz Centrów Handlowych jako zabezpieczenie zapłaty czynszu i innych opłat przez Spółkę. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

2) Eko-Wital Sp. z o.o.
a. Aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym obowiązującego do dnia 30.06.2015. W wyniku aneksu od dnia podpisania kredyt został zwiększony z 2 mln zł do 2,5 mln zł. a okres spłaty został wydłużony do 30.09.2016 roku. Warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Środki z kredytu przeznaczone zostaną w całości na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 100% udziałów w Eko-Wital Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu