2015-03-30 – Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2014 rok.

typ raportu

Raport roczny

numer

8/2015

data dodania

2015-03-30

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny jednostkowy Organic Farma Zdrowia S.A. za 2014 rok.

2015-03-30 08:18:15 roczny 8/2015 ORG

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2014.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu
  • Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu