2015-05-21 14:04:04 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 7 2015 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 7/2015
Data sporządzenia: 21-05-2015

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 21.05.2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w okresie od dnia 05-01-2015 do dnia: 21-05-2015 roku; transakcje zakupu, łączna liczba zakupionych akcji 8.227, średnia cena 2,84, łączna wartość 23.323,96 zł. Szczegółowa tabela transakcji zawierająca daty i średnie ceny dla poszczególnych dni transakcji w załączeniu.

Załączniki:
załącznik do raportu 7-2015 Tabela transakcji.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
21-05-2015     Sławomir Chłoń     Prezes Zarządu