2015-11-30 16:35:10 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 10 2015[463760]

Raport RB-W_ASO
Numer: 10/2015
Data sporządzenia: 30-11-2015
Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 30.11.2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Transakcja dokonana przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu, tj. podmiot spełniający kryterium tzw. osoby blisko związanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w okresie od dnia: 23-11-2015 do dnia: 25-11-2015 roku.
Szczegółowa tabela transakcji zawierająca daty i średnie ceny dla poszczególnych dni transakcji w załączeniu.
Załączniki:
Załącznik do raportu nr 10-2015.pdf
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
30-11-2015 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu