2015-12-08 18:21:12 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 12 2015[464436]

Raport RB-W_ASO
Numer: 12/2015
Data sporządzenia: 08-12-2015
Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 08.12.2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Transakcja dokonana przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu, tj. podmiot spełniający kryterium tzw. osoby blisko związanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie i sprzedaż akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w okresie od dnia: 01-12-2015 do dnia: 04-12-2015 roku.

Szczegółowa tabela transakcji zawierająca daty i średnie ceny dla poszczególnych dni transakcji w załączeniu.
Załączniki:
Załącznik do raportu nr 12-2015.pdf
Podpisy osób reprezetujących spółkę: