ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 6 2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 20.05.2015 roku.

Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 6/2015Data sporządzenia: 20-05-2015 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 20.05.2015 roku. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % …

2015-05-20 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 20 maja 2015 roku.

typ raportu Raport bieżący numer 14/2015 data dodania 2015-05-20 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 20 maja 2015 roku. 2015-05-20 14:55:15 bieżący 14/2015 ORG Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z …

Informacja prasowa Organic Farma Zdrowia Wyniki Q1 2015

Informacja prasowa Organic Farma Zdrowia Wyniki Q1 2015 (rozmiar 69kb)

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku. Załączniki:Jednostkowy i Skonsolidowany Raport za I kwartał 2015 Organic Farma Zdrowia S.A.pdf rozmiar: 1868.4 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń – Prezes …

2015-05-14 – Raport miesięczny za kwiecień 2015

typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-05-14 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport miesięczny za kwiecień 2015 2015-05-14 16:33:38 bieżący 13/2015 ORG Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2015 roku Załączniki: Raport miesięczny za kwiecień 2015.pdf …

2015-05-14 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015

typ raportu Raport kwartalny numer 12/2015 data dodania 2015-05-14 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 2015-05-14 16:31:25 kwartalny 12/2015 ORG Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku. …