2015-09-29 – Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

typ raportu Raport bieżący numer 22/2015 data dodania 2015-09-29 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Organic Farma Zdrowia S.A. 2015-09-29 10:42:30 bieżący 22/2015 ORG Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Zarząd KDPW SA …

2015-09-14 – Raport miesięczny za sierpień 2015

typ raportu Raport bieżący numer 21/2015 data dodania 2015-09-14 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport miesięczny za sierpień 2015 2015-09-14 11:01:34 bieżący 21/2015 ORG Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2015 Załączniki: Raport miesięczny za sierpień 2015.pdf   …