2016-01-14 13:49:50 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 1 2016[467283]

Raport RB-W_ASO
Numer: 1/2016
Data sporządzenia: 14-01-2016
Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 14.01.2016 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A.

Treść zawiadomienia:
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;

Transakcja dokonana przez Członka Rady Nadzorczej osobiście oraz przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu, tj. podmiot spełniający kryterium tzw. osoby blisko związanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;

Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.

3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;

Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:

Transakcje kupna zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w okresie od dnia: 22-12-2015 do dnia: 11-01-2016 roku.

Szczegółowa tabela transakcji zawierająca daty i średnie ceny dla poszczególnych dni transakcji w załączeniu.
Załączniki:
Załącznik do raportu nr 1-2016.pdf
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
14-01-2016 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu