2016-01-26 – Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.

2016-01-26  4/2016 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej na lata 2016-2021.
Załączniki:
Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.pdf rozmiar: 598.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu