2016-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

typ raportu Raport Current
numer 26/2016
data dodania 2016-10-14 13:27:38
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Załączniki:
Raport miesięczny za wrzesień 2016.pdf rozmiar: 316.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu