2016-10-26 Treść uchwał podjętych przez NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016r.

typ raportu Raport Current
numer 27/2016
data dodania 2016-10-26 15:09:04
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Treść uchwał podjętych przez NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016r.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A., które odbyło się w dniu 26 października 2016 roku.
Załączniki:
Treść uchwal powziętych na NWZ 26.10.2016r.pdf rozmiar: 291.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu