2016-10-26 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport EBI
typ raportu Raport Current
numer 28/2016
data dodania 2016-10-26 16:43:30
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.
Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2016 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali:
Pan Robert Więcławski, pan Tomasz Michoń i pan Robert Czajkowski.
Jednocześnie do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji powołani zostali: pan Silvio Fabio Brescacin, pan Marco Arduini oraz pan Francesco Iovine.

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki:
1)Imię i nazwisko: Silvio Fabio Brescacin, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 26.10.2016r. termin upływu kadencji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018 r.

Silvio Fabio BRESCACIN całe swoje życie zawodowe poświęcił produkcji I dystrybucji produktów pochodzących z upraw biologicznych I biodynamicznych.
Po zdobyciu dyplomu z rolnictwa na Uniwersytecie w Padwie w 1979 roku, współpracuje przy tworzeniu Stowarzyszenia antropozoficznego Rudolfa Steinera w Conegliano w regionie Treviso.
W 1985 jest jednym z założycieli Ariele, jednego z pierwszych we Włoszech punktów sprzedaży żywności ekologicznej.
W 1987 jest współzałożycielem spółki dystrybucyjnej GEA, a później (1998) Ecor S.p.A., która staje się czołowym dystrybutorem produktów organicznych i biodynamicznych dedykowanym do wyspecjalizowanego handlu detalicznego.
W 2002 roku, za pośrednictwem spółki Ecor, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, promuje Cuorebio, projekt stowarzyszający sklepy z produktami ekologicznymi.
W 2007 roku firma Ecor rozpoczęła bezpośrednie zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym Vaira w Petacciato.
W 2009 roku jest współtwórcą fuzji między Ecor S.p.A. i NaturaSì SpA, z której zrodziła się EcorNaturasì Group, lider włoskiego rynku w dystrybucji produktów biologicznych biodynamicznych i naturalnych.
Od 2012 roku jest prezesem i CEO EcorNaturaSì S.p.A, posiadającej 63,42% akcji Organic Farma Zdrowia S.A.
Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Imię i nazwisko: Marco ARDUINI, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 26.10.2016r. termin upływu kadencji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018 r.

Pierwsze dziesięć lat kariery zawodowej to doświadczenia w różnych firmach i branżach (Management Consulting, Horeca, Fast Moving Consumer Goods) na poziomie międzynarodowym m.in. w Nowym Jorku, Hong Kongu, Londynie.
Od 17 lat zaangażowany w rozwój Euro Group. Włoskiej firmy rodzinnej, która od 1967 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji komponentów bazowych do maszyn elektrycznych (silniki i prądnice). Dziś jest światowym liderem w branży.
Doświadczenie zawodowe:
– Lipiec 1988 – listopad 1990 Międzynarodowy Junior Consultant w Egon Zehnder
– Grudzień 1990 – październik 1992 Asia Pacific Region Export Manager w Sambonet
– Listopad 1992 – grudzień 1998 Marketing Manager w Unilever
– Styczeń 1999 – grudzień 2002 Włochy Zastępca Dyrektora Generalnego w Eurotranciatura
– Styczeń 2003 – grudzień 2007 Włochy General Manager w Eurotranciatura
– Styczeń 2008 – obecnie Prezes w Eurogrupa
– Styczeń 2015 – obecnie Członek Zarządu w BDH

Bio Development Holding (BDH) jest liderem inwestycji sektora żywności ekologicznej. Powstała w 2009 roku z misją wzmocnienia i poszerzenia niezależnego sektora ekologicznego.

Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) Imię i nazwisko: Francesco Iovine, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 26.10.2016r. termin upływu kadencji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018 r.

W 1996 roku ukończył studia na kierunku Ekonomia Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji.
Karierę zawodową rozpoczął w sektorze dużych sieci handlowych. Początkowo w obszarze marketingu, a następnie zdobywał i rozwijał kompetencje także w obszarach planowania i zarządzania przedsiębiorstwem.
Od 2009 do 2011 pełnił funkcję dyrektorem WFP Marketing Group (GDO).
Od 2011 do 2014 był Dyrektorem Marketingu i Zakupów Salmoiraighi i Vigano (retail).
Od 2014 pracuje na stanowisku Dyrektora Handlowego EcorNaturasSì.

Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu