2016-11-03 Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016

Raport EBI
typ raportu Raport Quarterly
numer 29/2016
data dodania 2016-11-03 15:58:45
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.
Załączniki:
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport za III kwartał 2016 Organic Farma Zdrowia S.A.pdf rozmiar: 3503.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu
Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu