2016-11-14 Raport miesięczny za październik 2016r.

Raport EBI
typ raportu Raport Current
numer 30/2016
data dodania 2016-11-14 22:00:01
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Raport miesięczny za październik 2016r.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Załączniki:
Raport miesięczny za październik 2016.pdf rozmiar: 238.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu