2016-01-26 – Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.

2016-01-26  4/2016 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021. Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016-2021.Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej na lata 2016-2021.Załączniki:Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej …

Szacunkowe wyniki Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok.

Szacunkowe wyniki Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok.Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu szacunkowe wyniki Spółki oraz Grupy za 2015 rok.Załączniki:Szacunkowe wyniki Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok.pdf rozmiar: 366.0 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2015-11-16 18:39:0 kwartalny 25/2015 ORG Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2015Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku.Załączniki:Jednostkowy i Skonsolidowany Raport za III kwartał 2015 Organic Farma Zdrowia S.A.pdf rozmiar: 1855.5 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2015-11-23 15:49:48 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 9 2015[463210]

Raport RB-W_ASONumer: 9/2015Data sporządzenia: 23-11-2015Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 23.11.2015 roku otrzymał zawiadomienie od …

2015-11-30 16:35:10 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 10 2015[463760]

Raport RB-W_ASONumer: 10/2015Data sporządzenia: 30-11-2015Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 30.11.2015 roku otrzymał zawiadomienie od …

2015-12-02 15:20:32 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 11 2015[464007]

Raport RB-W_ASONumer: 11/2015Data sporządzenia: 02-12-2015Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 02.12.2015 roku otrzymał zawiadomienie od …

2015-12-08 18:21:12 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 12 2015[464436]

Raport RB-W_ASONumer: 12/2015Data sporządzenia: 08-12-2015Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychTreść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 08.12.2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka …

2015-12-08 18:36:17 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB_ASO 13 2015[464437]

Raport RB_ASONumer: 13/2015Data sporządzenia: 08-12-2015Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 08.12.2015 roku otrzymał od …

2015-12-22 15:49:56 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 14 2015[465704]

Raport RB-W_ASONumer: 14/2015Data sporządzenia: 22-12-2015Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 22.12.2015 roku otrzymał zawiadomienie od …

2016-01-14 13:49:50 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 1 2016[467283]

Raport RB-W_ASONumer: 1/2016Data sporządzenia: 14-01-2016Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanejPodstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 14.01.2016 roku otrzymał zawiadomienie od …