2016-01-15 13:49:47 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 2 2016[467401]

Raport RB-W_ASONumer: 2/2016Data sporządzenia: 15-01-2016Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychTreść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 14.01.2016 roku otrzymał zawiadomienie od …

2016-01-14 – Raport miesięczny za grudzień 2015

2016-01-14 15:47:46 bieżący 1/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2015 roku.Załączniki:Raport miesięczny za grudzień 2015 .pdf rozmiar: 133.0 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2016-01-14 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

2016-01-14 11:43:59 bieżący 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku: Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2015 roku: 15 luty 2016 r.Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy …

2015-12-14 – Raport miesięczny za listopad 2015

2015-12-14 15:22:56 bieżący 27/2015 ORGRaport miesięczny za listopad 2015 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za listopad 2015.Załączniki:Raport miesięczny za listopad 2015.pdf rozmiar: 248.4 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2015-11-17 – Nabycie praw ochronnych od spółki Produkty Klasztorne S.A.

2015-11-17 17:14:05 bieżący 26/2015 ORG Nabycie praw ochronnych od spółki Produkty Klasztorne S.A. Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 listopada 2015 roku zawarł ze spółką Produkty Klasztorne S.A.(”Zbywca”) umowę, której przedmiotem jest zakup od Zbywcy praw ochronnych do znaków …

2015-11-13 – Raport miesięczny za październik 2015

2015-11-13 14:31:57 bieżący 24/2015 ORG Raport miesięczny za październik 2015Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za październik 2015. Załączniki:Raport miesięczny za październik 2015.pdf rozmiar: 244.9 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu