26-10-2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016 roku. 32/2016

Raport bieżący z plikiem 32/2016 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu …

2016-12-14 Raport miesięczny za listopad 2016 r.

Raport EBItyp raportu Raport Currentnumer 31/2016data dodania 2016-12-14 12:16:16spółka Organic Farma Zdrowia Spółka AkcyjnaRaport miesięczny za listopad 2016 r.Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016r.Załączniki:Raport miesięczny za listopad 2016.pdf rozmiar: 239.1 kB Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Chłoń …

2016-11-14 Raport miesięczny za październik 2016r.

Raport EBItyp raportu Raport Currentnumer 30/2016data dodania 2016-11-14 22:00:01spółka Organic Farma Zdrowia Spółka AkcyjnaRaport miesięczny za październik 2016r.Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Załączniki:Raport …

2016-11-03 Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016

Raport EBItyp raportu Raport Quarterlynumer 29/2016data dodania 2016-11-03 15:58:45spółka Organic Farma Zdrowia Spółka AkcyjnaJednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.Załączniki:Jednostkowy i Skonsolidowany Raport za III kwartał 2016 Organic …

2016-10-26 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport EBItyp raportu Raport Currentnumer 28/2016data dodania 2016-10-26 16:43:30spółka Organic Farma Zdrowia Spółka AkcyjnaZmiany w składzie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2016 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, ze składu Rady Nadzorczej …

2016-10-26 Treść uchwał podjętych przez NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016r.

typ raportu Raport Currentnumer 27/2016data dodania 2016-10-26 15:09:04spółka Organic Farma Zdrowia Spółka AkcyjnaTreść uchwał podjętych przez NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26.10.2016r.Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A., które odbyło się …