2017-01-04 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017r.

spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017r.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.:
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2016 roku: 10 lutego 2017 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2017 roku: 28 kwietnia 2017 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2017 roku: 3 sierpnia 2017 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2017 roku: 3 listopada 2017 r.
Raport roczny jednostkowy za 2016 rok: 31 marca 2017 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok: 31 marca 2017 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu