2017-01-04 Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2016r.

typ raportu Raport Current
numer 2/2017
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2016r.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok zawarł z: Grażyna Cichosz KANCELARIA AUDYTORSKA, ul. Puszczyka 18 lok. 66, 02-785 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2770 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu