2017-01-13 Raport miesięczny za grudzień 2016r.

typ raportu Raport Current
numer 3/2017
spółka Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
Raport miesięczny za grudzień 2016r.
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Załączniki:
Raport miesięczny za grudzień 2016r..pdf rozmiar: 227.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu