23-06-2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku.

Raport bieżący nr 3/2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku.

Podstawa prawna publikacji raportu: art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pobierz plik