2017-10-12 Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku

Pobierz plik

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2017r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta

1. We wrześniu spółka Organic Farma Zdrowia odnotowała 7% wzrostu sprzedaży w stosunku do września 2016 roku, a spółka dystrybucyjna Eko-Wital 40% wzrostu sprzedaży i ustanowiła nowy rekord poziomu sprzedaży.
2. Organic Farma Zdrowia kontynuowała prace związane z uruchomieniem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej marketu oferującego produkty ekologiczne. Będzie on zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, a jego otwarcie zaplanowane jest w najbliższych tygodniach (ostateczna data będzie znana w ciągu najbliższych dni).
3. Spółka Eko-Wital wprowadziła do oferty ekologiczne i bezglutenowe wafle zbożowe pod marką własną.
4. We wrześniu rozpoczął się wielomiesięczny cykl szkoleń dla pracowników Organic Farma Zdrowia, które mają służyć podniesieniu kwalifikacji oraz umiejętności menedżerskich i sprzedażowych.
5. Warsztaty szkoleniowe dla właścicieli i kierowników sklepów specjalistycznych prowadziła również spółka Eko-Wital.
6. Przedstawiciele Eko-Wital uczestniczyli w targach SANA 2017, gdzie prowadzili rozmowy z dostawcami grupy
EcorNaturaSi (inwestora strategicznego w Organic Farma Zdrowia).

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1.3 listopada opublikowany będzie raport za 3 kwartał 2017 roku.
2.Do 14 listopada 2017 roku opublikowany zostanie raport za październik 2017 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI we wrześniu 2017r.:

25/2017–Raport miesięczny za sierpień 2017r. -opublikowany 14 września 2017 roku.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI we wrześniu 2017 r.:

4/2017 RB_ASO: Podpisanie umowy kredytowej –opublikowany 27 września 2017 roku.

Raporty Emitenta są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

We wrześniu Spółka kontynuowała cykl rewitalizacji obiektów handlowych mających na celu między innymi zwiększenie i uatrakcyjnienie dla klientów ekspozycji towarowej w delikatesach.