2017-04-28 Korekta raportu rocznego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła korektę raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok. Korekta spowodowana jest powstaniem nowych okoliczności po dniu publikacji raportu, skutkujących koniecznością ujęcia rezerwy w roku 2016 w wysokości 77 215 zł. Ujęta rezerwa dotyczy korekty podatku …

2017-04-28 Korekta raportu rocznego jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła korektę raportu jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok. Korekta spowodowana jest powstaniem nowych okoliczności po dniu publikacji raportu, skutkujących koniecznością ujęcia rezerwy w roku 2016 w wysokości 77 215 zł. Ujęta rezerwa dotyczy korekty podatku VAT naliczonego …

2017-04-28 Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. …

Bio dla każdego

Stale w niskiej cenie =  Bio dla każdego Akcja trwa już niespełna 3 lata. Przez ten czas oferta produktów systematycznie się zmieniała. Tak będzie i tym razem, do akcji dołączają: jogurtnaturalny typu greckiego, makaron fettuccine shirataki, makaron gryczany bezglutenowy, herbaty: Earl Grey oraz English Breakfast. …

Cała prawda o siarczynach w winie

W każdym winie są siarczyny – to naturalne związki powstające w niewielkiej ilości jako produkt przemiany materii drożdży podczas fermentacji.  Nie dodaje się ich do win ekologicznych. Dzięki temu mają unikalny smak, nie powodują bólu głowy, a winnice w których powstają są modelowym przykładem współpracy …

2017-04-13 Raport miesięczny za marzec 2017 r.

POBIERZ PLIK Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2017 r.: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym …

2017-04-05 Jednostkowy raport Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2016. RAPORT JEDNOSTKOWY za 2016 ROK Organic Farma Zdrowia S A

2017-04-05 Skonsolidowany raport Grupy Organic Farma Zdrowia za 2016 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. RAPORT SKONSOLIDOWANY za 2016 rok Organic Farma Zdrowia S A