2017-10-12 Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku

Pobierz plik Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2017r.: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, …