2018-01-12 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. podaje terminy publikacji raportów okresowych w 2018r.:

Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kw. 2017 roku: 14 lutego 2018 r.

Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kw. 2018 roku: 15 maja 2018 r.

Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.

Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2017 rok: 12 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.