2018-06-13 Raport skonsolidowany za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2017 rok.

Pobierz plik