2018-06-18 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że pan Jerzy Skonieczny zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.