2018-05-30 Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej

W uzupełnieniu raportu EBI 12/2018 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, powołanego 24 maja 2018 r.     Michael Anders Imię i nazwisko: Michael Anders, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 24.05.2018r. termin upływu …

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2018-05-24 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 24 maja 2018 r. Pan Michael Anders został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady. Życiorys zawodowy nowego członka Rady zostanie opublikowany po jego otrzymaniu przez Spółkę. Podstawa …

2018-05-16 Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za I kwartał 2018 roku. Pobierz plik

2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2018 roku. Pobierz plik