2018-08-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Pobierz plik 

2018-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2018r. Pobierz plik