2018-11-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Zawiadomienie

2018-11-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za III kwartał 2018 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2018-11-14 – Raport miesięczny za październik 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za październik 2018 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik