2019-02-05 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z o.o. z nowym magazynem, biurem i działającymi systemami

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisał odbiór nowego magazynu o kubaturze 18.000 m3 _a więc o 20% więcej niż w poprzednim magazynie_ oraz nowych biur dla pracowników central obu firm.
Obecnie trwa już wyposażanie magazynu we wszelkie niezbędne wyposażenie do normalnego funkcjonowania, a pierwsze dostawy towarów spodziewane są już w dniu dzisiejszym. Równolegle trwają prace nad wyposażeniem biur, w szczególności w sieć informatyczną.

Serwery i bazy danych Spółek uległy częściowemu uszkodzeniu w wyniku pożaru i akcji gaśniczej, jednak dzięki błyskawicznemu wsparciu firmy informatycznej Jantar, której informatycy przez weekend odzyskiwali systemy informatyczne oraz bazy danych obu Spółek, udało się w dniu wczorajszym w 100%, uruchomić wszystkie systemy i dane na zastępczych komputerach w zewnętrznym Data Center. Firma Jantar udostępniła Spółkom również swoje biuro w centrum Warszawy, które będzie wykorzystywane do czasu przeprowadzki do nowych, biur docelowych.

Wszystkie delikatesy i markety Organic Farma Zdrowia działają bez zakłóceń, a dystrybucja produktów z Eko-Wital będzie wznowiona w przyszłym tygodniu.