2019-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2019r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Pobierz plik