2019-04-05 Raport roczny jednostkowy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018.

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu

POBIERZ PLIK