2019-04-05 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu

POBIERZ PLIK