2019-05-14 Raport bieżący za kwiecień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Pobierz plik