2019-06-13 Raport miesięczny za maj 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za Maj 2019.

ORGANIC – raport za maj 2019