2019-06-18 Spłata objętej rezerwą pożyczki wobec spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 17 czerwca 2019r. spłacona została pożyczka udzielona Panu Jerzemu Skoniecznemu w kwocie 1.572.127,22 – uznana za nieściągalną w Q4.2017 _raport ESPI 1/2018_. Spłata nastąpiła w związku z realizacją przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwiło na transakcję odkupu 300.000 akcji Organic Farma Zdrowia S.A. posiadanych przez Pana Jerzego Skoniecznego przez EcorNaturaSi S.p.A. Środki z tej transakcji posłużyły do spłaty pożyczki wobec Organic Farma Zdrowia S.A.

Kwota 1.572.127,22 stanowić będzie przychody finansowe drugiego kwartału 2019 roku.