2019-06-24 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu zawiadomienie od akcjonariusza na temat zmianu posiadango pakietu akcji.

Zawiadomienie