2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje o powołaniu Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. dnia 25.06.2019 roku.
Wszyscy wybrani byli członkami dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki.

Wybrani zostali:
Pan Michał Dąbrowski
Pan Fabio Silvio Brescacin
Pan Michael Anders
Pan Wiktor Raszkowski
Pan Fausto Iori