2019-06-26 Otrzymanie odszkodowania z tutułu pożaru przez spółkę zależną Eko-Wital sp. z o.o.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka zależna _100%_ Eko-Wital sp. z o.o. otrzymała wypłatę głównej części odszkodowania w kwocie 3.689.271 zł. w związku z pożarem z dnia 31 stycznia 2019 roku _opisanym w raporcie ESPI nr 1/2019_
Łączne odszkodowania ze wszystkich tytułów i umów ubezpieczeniowych związanych z powyższym wydarzeniem jakie do tej pory zostało przyznane i wypłacone spółkom grupy wynosi 5.452.822 zł, z czego Organic Farma Zdrowia S.A. otrzymała 482.228 zł a spółka Eko-Wital otrzymała 4.970.594 zł
Rozliczanie z ubezpieczycielami konsekwencji pożaru nie zostało jeszcze zakończone.