2019-08-14 Raport za II kwartał 2019 roku Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019r.

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Pobierz plik