2019-09-24 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc sierpień kapitały własne spółki osiągnęły wartość poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz dotychczasowej polityki finansowania spółki przez większościowych akcjonariuszy w formie długu _Porozumienie Akcjonariuszy raport ESPI 9/2016_. W związku z posiadanym finansowaniem, dostarczonym przez większościowego akcjonariusza – włoską spółkę EcorNaturaSi – spółka, posiada środki finansowe na bieżącą działalność oraz na kolejne, planowane inwestycje.

Zarząd przygotowuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta będzie decyzja o sposobie i wielkości dokapitalizowania spółki. Zarząd prowadzi rozmowy z głównymi akcjonariuszami dotyczące formy i warunków podwyższenia kapitału.