2019-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2019r. 

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu

Pobierz plik