2019-10-31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 28 listopada 2019 roku oraz projekty uchwał.

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_i_projekty_Uchwal