2019-11-29 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132EUR i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach Spółki.
Spłata pożyczek była możliwa dzięki nowej emisji 401 674 akcji serii J, która została skierowana do Ecor Natura Si i objęta po cenie emisyjnej 16,94 zł za akcję, łącznie za kwotę 6 804 358. zł.

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu