2019-11-29 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 listopada 2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 listopada 2019r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu

 Pobierz plik